top of page
herald-vierkant-440px.jpg

kleur geven,

vaart maken en versterken,

Zo maken we de bebouwde omgeving aantrekkelijk en toekomstbestendig.

Ik richt me als stedenbouwkundige op initiatieven en opgaven waar ontwerp en strategie aan bod komen.

Deze website bevat een selectie van projecten om een indruk te geven van mijn expertise, werkwijze en ervaring.

De ruimtelijke wereld is in beweging. Toch zijn er nog steeds veel plekken die erg op elkaar lijken. Wat nodig is, zijn 'kleur' en keuzes. Niet meer van hetzelfde, maar onderscheidende gebieden die iets toevoegen.

Ik richt me op wat het verschil kan maken en tevens recht doet aan de opgave en de plek.

Ruimte is schaars. Bovendien zijn de belangen vaak groot. Alle reden om goed na te denken en te overleggen, maar wie houdt de 'energie' vast?

Ik gebruik het ontwerp als onderzoek naar 

hoofd- en bijzaken, naar wat vaststaat en wat nog is te beïnvloeden. Dat geeft richting en vaart.

Iedere plek heeft bestaande kwaliteiten. Het zichtbaar maken en 'versterken' van deze kwaliteiten vormt de sleutel tot een herkenbaar en aantrekkelijk ontwerp. Ik onderzoek wat een plek nodig heeft om opnieuw aan kwaliteit en kracht te winnen. Het liefst samen met bewoners, eigenaars en gebruikers.

bottom of page