top of page

supervisie

| 01
stedenbouwkundige Harlingen

Vanaf 2020 tot medio 2024 mocht ik de gemeente Harlingen adsviseren bij ruimtelijke en strategische opgaven.

Deze prachtige historische stad aan de Waddenzee heeft ambities om diverse gebieden te transformeren en impulsen te geven aan de de openbare ruimte.

| 02
  • Tichelaar Makkum
  • De Vries Gorredijk
  • Commissieweg Beetsterzwaag
  • Waadhoeke Menaam
  • Spaansen Harlingen 
  • Nij Ylostins IJlst
adviseur herontwikkeling locaties​

Op verschillende plekken in Friesland ben ik momenteel betrokken bij de advisering van herontwikkelingsplannen van bestaande locaties die vanuit gebruik, omvang en historie grote betekenis hebben.  

Ik vervul deze rol veelal in opdracht van de lokale overheden of eigenaren van het terrein.

| 03
supervisie Veemarktterrein Utrecht​

In de periode 2012 - 2018 ben ik aangesteld als supervisor voor de beoordeling en begeleiding van de nieuwbouw van 650 woningen [gemandateerd door de Welstand]. Hier heb ik met veel plezier en energie opdrachtgevers gestimuleerd om hun 'droomwoning' te realiseren. Met als resultaat een diverse wijk met een veelheid aan woningtypes en architectuur.

| 04
strategisch adviseur Universiteit Utrecht​

In de periode 2004 - 2013 heb ik de strategische keuzes voor [her]ontwikkeling in de historische binnenstad van Utrecht mogen ondersteunen met deelplannen en een integrale visie. In de periode 2016 - 2017 heb ik voor dezelfde opdrachtgever deze rol vervult bij het vraagstuk van de transformatie van het Utrecht Science Park [voormalige Uithof terrein].

meer voorbeelden van mijn ervaring op dit gebied?
neem dan contact op !
bottom of page