supervisie

| 01
stadsbouwmeester Harlingen

In 2020 ga ik de gemeente Harlingen ondersteunen bij ruimtelijke en strategische opgaven.

Deze prachtige historische stad aan de Waddenzee heeft ambities om diverse gebieden te transformeren en impulsen te geven aan de de openbare ruimte.

| 02
  • Tichelaar Makkum
  • De Vries Gorredijk
  • Commissieweg Beetsterzwaag
  • Waadhoeke Menaam
  • Spaansen Harlingen 
  • Nij Ylostins IJlst
adviseur herontwikkeling locaties​

Op verschillende plekken in Friesland ben ik momenteel betrokken bij de advisering van herontwikkelingsplannen van bestaande locaties die vanuit gebruik, omvang en historie grote betekenis hebben.  

Ik vervul deze rol veelal in opdracht van de lokale overheden of eigenaren van het terrein.

| 03
supervisie Veemarktterrein Utrecht​

In de periode 2012 - 2018 ben ik aangesteld als supervisor voor de beoordeling en begeleiding van de nieuwbouw van 650 woningen [gemandateerd door de Welstand]. Hier heb ik met veel plezier en energie opdrachtgevers gestimuleerd om hun 'droomwoning' te realiseren. Met als resultaat een diverse wijk met een veelheid aan woningtypes en architectuur.